Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 7
  •   Ja pärast seda käis Jeesus mööda Galileamaad, sest Ta ei tahtnud käia Juudamaal, kuna juudid püüdsid Teda tappa.
  •   Aga juutide lehtmajade püha oli ligi.
  •   Siis ütlesid ta vennad Temale "Mine siit ära Judeasse, et ka Su jüngrid näeksid Su tegusid, mida Sa teed;
  •   Teised ütlesid: "Tema on Kristus!" Aga muud ütlesid: "Ega siis Kristus Galileast tule?
  •   Sest Ta vennadki ei uskunud Temasse.
  •   Siis ütles Jeesus neile: "Minu aeg ei ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus.
  •   Maailm ei või teid vihata, aga Mind ta vihkab, sest Mina tunnistan temast, et Tema teod on kurjad.
  •   Minge teie üles pühiks; Mina veel ei lähe üles neiks pühiks, sest Minu aeg ei ole veel täis saanud."
  •   Kui Ta neile seda oli ütelnud, jäi Ta Galileasse.
  • 10   Ent kui Ta vennad olid üles läinud pühiks, läks Temagi üles, mitte avalikult, vaid otsegu salaja.
  • 11   Siis otsisid juudid Teda pühil ja ütlesid: "Kus Ta on?"
  • 12   Ja nurisemine Tema pärast oli suur hulkade seas. Mõned ütlesid: "Tema on hea!" Teised ütlesid: "Ei, vaid Ta eksitab rahvast!"
  • 13   Kuid ükski ei rääkinud Temast julgesti hirmu pärast juutide ees.
  • 14   Aga kui pühad juba olid poole peale jõudnud, läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas.
  • 15   Siis juudid panid seda imeks ning ütlesid: "Kuidas see Kirja tunneb ilma õppimata?"
  • 16   Jeesus aga vastas neile ning ütles: "Minu õpetus ei ole Minu oma, vaid Selle, Kes Mind on läkitanud.
  • 17   Kui keegi tahab teha Tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas Mina räägin Iseenesest.
  • 18   Kes iseenesest räägib, see otsib iseenese austust; aga Kes otsib selle austust, Kes Teda on läkitanud, See on tõeline ja Temas ei ole ülekohut.
  • 19   Eks Mooses ole teile annud käsuõpetuse, ja ükski teie seast ei tee käsuõpetuse järele. Miks te püüate Mind tappa?"
  • 20   Rahvas vastas: "Sul on kuri vaim; kes püüab Sind tappa?"
  • 21   Jeesus kostis ning ütles neile: "Ühe teo Ma tegin ja te kõik imestate.
  • 22   Sellepärast on Mooses teile annud ümberlõikamise - mitte nii, et see on Moosesest, vaid esiisadest - ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval.
  • 23   Kui inimene lõigatakse ümber hingamispäeval, et Moosese käsuõpetust ei rikutaks, miks te siis olete pahased Minule, et Ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval?
  • 24   Ärge mõistke kohut silmnäo järele, vaid mõistke õiget kohut!"
  • 25   Siis ütlesid mõned Jeruusalema elanikest: "Eks See ole See, Keda nad püüavad tappa?
  • 26   Ja ennäe, Tema räägib vabalt ja nad ei ütle Talle midagi. Kas on ehk meie ülemad tõesti ära tunnud, et Tema on Kristus?
  • 27   Ometi me teame, kust Ta on. Aga kui Kristus tuleb, siis ei tea ükski, kust Ta on!"
  • 28   Siis Jeesus hüüdis pühakojas õpetades ning ütles: "Küll te tunnete Mind ja teate, kust Ma olen, ja Ma ei ole tulnud iseenesest; aga tõeline on See, Kes Mind on läkitanud, Keda te ei tunne.
  • 29   Mina tunnen Teda, sest Ma olen Temast, ja Tema on Mind läkitanud!"
  • 30   Siis nad püüdsid Teda kinni võtta, aga ükski ei pistnud kätt Tema külge, sest Tema tund ei olnud veel tulnud.
  • 31   Aga paljud rahva seast uskusid Temasse ja ütlesid: "Kui Kristus tuleb, kas Ta peaks tegema veel rohkem tunnustähti kui See on teinud?"
  • 32   Variserid kuulsid rahvast isekeskis seda Temast sosistavat. Ja variserid ja ülempreestrid läkitasid sulaseid Teda kinni võtma.
  • 33   Siis ütles Jeesus neile: "Ma olen veel üürikese aja teie juures ja siis Ma lähen Selle juure, Kes Mind on läkitanud.
  • 34   Siis te otsite Mind, aga ei leia, ja kus Ma olen, sinna Te ei või tulla!"
  • 35   Siis ütlesid juudid isekeskis: "Kuhu Ta tahab minna, et me Teda ei peaks leidma? Mõtleb Ta minna hajuvil asuvate kreeklaste juure ja õpetada kreeklasi?
  • 36   Mis sõna see on, mis Ta ütles: Te otsite Mind, aga ei leia, ja kus Ma olen, sinna te ei või tulla?"
  • 37   Aga pühade viimsel, suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles: "Kui kellelgi on janu, see tulgu Minu juure ja joogu!
  • 38   Kes usub Minusse, nagu Kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed!"
  • 39   Aga seda Ta ütles Vaimust, Kelle pidid saama need, kes Temasse usuvad; sest veel ei olnud Vaimu, ei olnud ju Jeesust veel mitte austatud.
  • 40   Siis ütlesid paljud rahva seast, kes seda kõnet kuulsid: "Tema on tõesti see prohvet!"
  • 42   Eks Kiri ütle, et Kristus tuleb Taaveti soost ja Petlemast, alevist, kust oli Taavet?"
  • 43   Siis tekkis lahkmeel rahva sekka Tema pärast.
  • 44   Aga mõned neist tahtsid Teda kinni võtta, kuid ükski ei pistnud kätt Tema külge.
  • 45   Nii tulid sulased ülempreestrite ja variseride juure tagasi. Ja need küsisid neilt: "Mispärast te ei ole Teda toonud?"
  • 46   Sulased kostsid: "Ükski inimene ei ole iialgi nõnda rääkinud nagu See Inimene!"
  • 47   Siis vastasid variserid neile: "Kas teiegi olete eksitatud?
  • 48   Kas ükski ülemaist või variseridest on uskunud Temasse?
  • 49   Aga see rahvahulk, kes ei tunne käsuõpetust, on neetud!"
  • 50   Nikodeemus, kes enne oli Tema juure tulnud ja oli üks nende seast, ütleb neile:
  • 51   "Kas meie seadus inimese hukka mõistab, enne kui ta tema üle kuulab ja teada saab, mis ta on teinud?"
  • 52   Nad vastasid ning ütlesid temale: "Oled ka sina Galileast? Uuri ja vaata, ei Galileast ei tõuse prohvetit!"
  • 53   Ja igaüks läks koju.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Estonian (estonian - 1.1)

  2008-02-01

  Estonian (et)

  Estonian Bible
  from http://etekstid.home.dk3.com/
  Copyright status unknown.

  • Encoding: UTF-8
  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Estonian.
  • Distribution Abbreviation: estonian

  License

  Source ()

  http://etekstid.home.dk3.com/

  history_1.1
  corrected UTF-8 encoding, fixed errors (repeating verses)

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Johannese evangeelium 7:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Johannese evangeelium 7:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Johannese evangeelium 7:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.