Skip to main content
 • WORD Research this...
  John 6
  •   NY lurg shoh hie Yeesey harrish faarkey Ghalilee, ny Tiberias.
  •   As deiyr earroo mooar dy leih er, er-y-fa dy vaik ad ny mirrilyn ren eh orroosyn va doghanit.
  •   As hie Yeesey seose er slieau, as hoie eh ayns shen marish e ostyllyn.
  •   As va'n Chaisht, feailley ny Hewnyn er gerrey.
  •   Tra va Yeesey eisht er hroggal seose e hooillyn, as fakin earroo mooar dy leih cheet huggey, dooyrt eh rish Philip, Cre-voish oddys mayd arran y chionnaghey, dy yannoo magh ad shoh?
  •   (As shoh dooyrt eh dy phrowal eh: son v'eh hene kiarit cre dy yannoo.)
  •   Dreggyr Philip eh, Cha bee feeagh daa cheead ping dy arran dy liooar daue, dy vod dagh unnane oc kuse y ghoaill.
  •   Dooyrt fer jeh ny ostyllyn echey, Andreays, braar Simon Peddyr, rish,
  •   Ta scollag ayns shoh ta queig bwilleenyn oarn echey, as daa eeast veggey; agh cre t'ad shen mastey whilleen?
  • 10   As dooyrt Yeesey, Cur-jee er ny deiney soie sheese. Nish va lane faiyr ayns yn ynnyd. Myr shen hoie ny deiney sheese ayns earroo mysh queig thousaneyn.
  • 11   As ghow Yeesey ny bwilleenyn, as tra v'eh er chur booise, rheynn eh ad er e ostyllyn, as rheynn adsyn ad orroosyn myr v'ad soie; as myrgeddin jeh ny eeastyn wheesh as bailloo.
  • 12   Tra v'ad jeant magh, dooyrt eh rish e ostyllyn, Jean-jee yn vrooilliagh ta er-mayrn y haglym cooidjagh nagh bee nhee erbee caillit.
  • 13   Er shen ren ad eh y haglym, as lhieen ad daa vaskad jeig lesh fooilliagh ny queig bwilleenyn oarn, va er-mayrn erreish daue v'er n'ee.
  • 14   Eisht dooyrt ny deiney shen, tra v'ad er vakin y mirril va Yeesey er n'yannoo. She shoh ayns firrinys yn phadeyr shen va ry-hoi cheet gys y theihll.
  • 15   Tra dennee Yeesey er-y-fa shen dy darragh ad, as dy goghe ad eh er-niart, dy yannoo eh ny ree, hie eh seose reesht er slieau eh-hene ny-lomarcan.
  • 16   As tra va'n fastyr er, hie e ostyllyn sheese gys y cheayn.
  • 17   As ghow ad lhuingys, as haink ad harrish y cheayn gys Capernaum: as ve nish dorraghey, as cha row Yeesey er jeet huc.
  • 18   As dhatt y keayn lesh niart stermagh ny geayee.
  • 19   Myr shen tra v'ad er n'ymmyrt mysh kiare veeilley, honnick ad Yeesey shooyl er y cheayn, as tayrn er-gerrey da'n lhong: as ghow ad aggle.
  • 20   Agh dooyrt eshyn roo, She mish t'ayn, ny bee aggle erriu.
  • 21   Eisht ghow ad eh dy arryltagh stiagh ayns y lhong: as chelleeragh va'n lhong ec y thalloo raad v'ad goll.
  • 22   Yn laa er-giyn, tra honnick yn pobble va nyn shassoo cheu elley jeh'n cheayn nagh row baatey erbee elley ayns shen, cheu-mooie jeh'n un vaatey shen va ny ostyllyn er n'ghoaill, as nagh jagh Yeesey maroosyn ayns y vaatey, agh dy row ny ostyllyn er n'gholl ersooyl nyn-lomarcan:
  • 23   (Ny-yeih va baatyn elley er jeet veih Tiberias, er-gerrey da'n boayl ren ad arran y ee ayn, erreish da'n Chiarn v'er chur booise.)
  • 24   Tra honnick y pobble er-y-fa shen nagh row Yeesey ayns shen, ny e ostyllyn, ghow adsyn myrgeddin lhuingys, as haink ad gys Capernaum, briaght son Yeesey.
  • 25   As tra hooar ad eh er y cheu elley jeh'n cheayn, dooyrt ad rish, Rabbi, cuin haink oo ayns shoh?
  • 26   Dreggyr Yeesey ad, as dooyrt eh, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Ta shiu dy my hirrey's, cha nee er-yn-oyr dy vaik shiu ny mirrilyn, agh son dy d'ee shiu jeh ny bwilleenyn, as dy row shiu jeant magh.
  • 27   Ny bee-jee imneagh son y beaghey ta cherraghtyn, agh son y beaghey shen ta tannaghtyn gys y vea veayn, nee yn Mac dooinney y choyrt diu: son eshyn ta Jee yn Ayr er chowraghey.
  • 28   Eisht dooyrt ad rish, Cre nee mainyn, dy vod mayd obbraghyn Yee y yannoo?
  • 29   Dreggyr Yeesey as dooyrt eh roo, Shoh obbyr Yee, shiu dy chredjal aynsyn t'eh er choyrt.
  • 30   Dooyrt ad er-y-fa shen rish, Cre'n cowrey t'ou dy yeeaghyn eisht, dy vod mayd fakin as credjal aynyd? cre ta dty obbyr?
  • 31   D'ee ny ayraghyn ain manna ayns yn aasagh; myr te scruit, Hug eh daue arran veih niau dy ee.
  • 32   Eisht dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Cha dug Moses diu yn arran shen veih niau, agh my Ayr ta coyrt diu yn arran firrinagh veih niau.
  • 33   Son arran Yee eshyn ta cheet neose veih niau, as ta cur e vioys son y theihll.
  • 34   Eisht dooyrt ad rish, Cur dooinyn dy bragh yn arran shoh.
  • 35   As dooyrt Yeesey roo, Mish arran y vea: eshyn ta cheet hym's, cha bee eh dy bragh accryssagh; as eshyn ta credjal aynym, cha bee eh dy bragh paagh.
  • 36   Agh ta mish er ghra riu, dy vel shiu myrgeddin er my akin's, as nagh vel shiu credjal.
  • 37   Hig adsyn ooilley hym's ta'n Ayr dy chur dou; as eshyn ta cheet hym, cha jeanym er aght erbee y yiooldey voym.
  • 38   Son haink mish neose veih niau, cha nee dy yannoo my aigney hene, agh yn aigney echeysyn ren m'y choyrt.
  • 39   As shoh aigney yn Ayr ta er my choyrt, jeh ooilley ny hug eh dou nagh gaillin veg, agh dy droggin eh seose reesht ec y laa jerrinagh.
  • 40   As shoh yn aigney echeysyn ta er my choyrt, dy chooilley unnane ta fakin y Mac as credjal ayn, yn vea dy bragh farraghtyn dy ve echey: as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.
  • 41   Eisht va ny Hewnyn jymmoosagh rish, er-y-fa dy dooyrt eh, Mish arran y vea haink neose veih niau.
  • 42   As dooyrt ad, Nagh nee shoh Yeesey Mac Yoseph, yn ayr as y voir echey shione dooin? kys eisht dy vel eh gra, Haink mee neose veih niau?
  • 43   Dreggyr Yeesey er-y-fa shen as dooyrt eh roo, Ny lhig da jymmoose ve ny mast' eu.
  • 44   Cha vod dooinney erbee cheet hym's, mannagh jean yn Ayr t'er my choyrt y hayrn eh: as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.
  • 45   Te scruit ayns ny phadeyryn, As bee ad ooilley ynsit liorish Jee. Dy chooilley ghooinney er-y-fa shen t'er chlashtyn, as er n'ynsaghey veih yn Ayr, t'eh cheet hym's.
  • 46   Cha nee dy vel dooinney erbee er va kin yn Ayr, cheu-mooie jehsyn ta veih Jee, t'eh shen er vakin yn Ayr.
  • 47   Dy firrinagh firrinagh ta mee gra riu, Eshyn ta credjal ayn-yms ta'n vea ta dy bragh farraghtyn echey.
  • 48   Mish arran y vea.
  • 49   D'ee ny ayraghyn euish manna ayns yn aasagh, as t'ad marroo.
  • 50   Shoh yn arran ta cheet neose veih niau, dy vod dooinney gee jeh, as gyn baase y gheddyn.
  • 51   Mish yn arran bio, haink neose veih niau: my ee-ys dooinney erbee jeh'n arran shoh, bee eh bio son dy bragh: as yn arran neem's y choyrt, she my eill eh, ver-yms son bioys y theihll.
  • 52   Va ec ny Hewnyn er-y-fa shen argane nyn mast oc hene, gra, Kys oddys y dooinney shoh cur dooin e eill dy ee?
  • 53   Eisht dooyrt Yeesey roo, Dy firrinagh focklagh ta mee gra riu, Mannagh jean shiu feill yn Mac dooinney y ee, as e uill y iu, cha vel y vea eu ayndiu.
  • 54   Eshyn ta gee my eill, as giu my uill, ta'n vea veayn echey, as trog-yms seose eh ec y laa jerrinagh.
  • 55   Son dy firrinagh she bee my eill, as dy firrinagh she jough my uill.
  • 56   Eshyn ta gee my eill as giu my uill, t'eh baghey aynym's, as mish aynsyn
  • 57   Myr ta'n Ayr bio er my choyrt's, as ta mee bio liorish yn Ayr: myr shen neesht vees eshyn ta dy my ee's, bio liorym.
  • 58   Shoh yn arran haink neese veih niau; cha nee myr ren ny ayraghyn eu manna y ee, as t'ad marroo: bee eshyn ta gee jeh'n arran shoh, bio son dy bragh.
  • 59   Ny goan shoh loayr eh ayns y synagogue, myr v'eh gynsaghey ayns Capernaum.
  • 60   Dooyrt ymmodee er-y-fa shen jeh e eiyrtee, tra cheayll ad shoh, Shoh raa creoi, quoi oddys y chlashtyn eh?
  • 61   Tra va fys ec Yeesey ayn hene dy row e eiyrtee jymmoosagh son shoh, dooyrt eh roo, Vel shoh cheet ayns raad y chredjue eu?
  • 62   Cre my hee shiu Mac y dooinney goll seose raad v'eh roie?
  • 63   She yn spyrryd ta bioghey, cha vel yn eill jannoo veg y vie: ny goan ta mish dy loayrt riu, t'ad spyrryd as t'ad bea.
  • 64   Agh ta paart jiuish nagh vel credjal. Son va fys ec Yeesey er-dyn toshiaght, quoi v'ad nagh row credjal, as quoi yinnagh eh y vrah.
  • 65   As dooyrt eh, Shen-y-fa dooyrt mish riu, nagh vod dooinney erbee cheet hym's mannagh bee eh er ny choyrt da liorish my Ayr.
  • 66   Veih yn traa shen hie ymmodee jeh e eiyrtee back, as cha huill ad arragh marish.
  • 67   Eisht dooyrt Yeesey rish y daa ostyl yeig, Jed shiuish myrgeddin reue?
  • 68   Eisht dreggyr Simon Peddyr eh, Hiarn, quoi gys hem mayd? ayd's ta goan y vea veayn.
  • 69   As ta shin credjal, as shickyr jeh dy nee uss yn Creest, Mac y Jee bio.
  • 70   Dreggyr Yeesey ad, Nagh vel mish er reih shiuish yn ghaa-yeig, as ta fer j'iu ny youyl?
  • 71   Loayr eh jeh Yuaase Iscariot mac Simon: son eshyn eh va dy vrah eh, as v'eh fer jeh'n daa ostyl yeig.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Manx Gaelic (Esther Jonah 4 Gospels) (manxgaelic - 1.1)

  2003-05-08

  Manx Gaelic (gv)

  Gaelic Scripture Portions (Manx Gaelic)
  The Manx Gaelic Scripture portions were found at: http://www.smo.uhi.ac.uk/~kelly/menu.html#BIB.
  They include Esther, Jonah, Matthew, Luke, and John. This looks like it has been scanned in, so there are probably a few spelling errors. Manx was spoken on the Isle of Man in Great Britain. The Ethnologue lists Manx as having no native speakers.
  Courtesy the Unbound Bible (http://unbound.biola.edu/)

  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Manx Gaelic.
  • Distribution Abbreviation: manxgaelic

  License

  Public Domain

  Source ()

  http://unbound.biola.edu/

  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

John 6:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

John 6:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

John 6:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.