Skip to main content
 • WORD Research this...
  Luke 1
  •   Son wheesh as dy vel ymmodee er ghoaill ayns laue dy chur coontey cairagh jeh ny reddyn ta dy firrinagh er nyn gredjal nyn mast'ain.
  •   Eer myr hoilshee ad dooinyn ad, va er-dyn toshiaght nyn veanishyn sooilley as nyn shirveishee jeh'n ghoo.
  •   Ta mish myrgeddin er vakin eh mie, myr ta slane toiggal aym jeh dy chooilley nhee er-dyn eer toshiaght, dy scrieu hoods ayns order, Theophilus smoo ooasle,
  •   Dy vod tushtey share y ve ayd jeh firrinys ny reddyn shen, t'ou er ny ve ynsit ayndoo.
  •   Rish lhing Heron ree Yudea, va saggyrt dy row enmyssit Zacharias, jeh coorse Abia; as va'n ven echey jeh inneenyn Aaron, as yn ennym eck Elizabeth.
  •   As v'ad ny-neesht cairagh kiongoyrt rish Jee, gimmeeaght ayns ooilley annaghyn as oardaghyn y Chiarn gyn loght.
  •   As cha row sluight oc, er-yn-oyr dy row Elizabeth gennish, as v'ad ny-neesht er roie dy mie ayns eash.
  •   As haink eh gy-kione, choud as v'eh cooilleeney oik y taggyrt kiongoyrt rish Jee, myr va e choorse er jeet magh,
  •   Cordail rish cliaghtey oik y taggyrt, dy haghyr eh dy ve yn currym echey dy lostey oural-millish, tra v'eh goll stiagh ayns chiamble y Chiarn.
  • 10   As va'n slane chaglym jeh'n pobble cheu-mooie ec padjer rish traa yn oural-millish.
  • 11   As haink ainle y Chiarn, as hass eh er cheu yesh altar yn oural-millish.
  • 12   As tra honnick Zacharias eh, v'eh seaghnit, as huitt aggle er.
  • 13   Agh dooyrt yn ainle rish, Ny gow aggle Zacharias: son ta dty phadjer er ny chlashtyn, as nee yn ven ayd Elizabeth mac y ymmyrkey dhyt, as nee oo genmys eh Ean.
  • 14   As bee boggey as gerjagh ayd, as nee ymmodee boggey y ghoaill tra hig eh er y theihll.
  • 15   Son bee eh ooasle ayns shilley yn Chiarn, as cha n'iu eh feeyn ny jough lajer, as bee eh er ny lhieeney lesh y Spyrryd Noo, veih eer brein e vayrey.
  • 16   As ymmodee jeh cloan Israel nee eh y hyndaa gys y Chiarn y Jee oc.
  • 17   As hed eh roishyn ayns spyrryd as pooar Elias, dy hyndaa creeaghyn ny ayragh yn gys y chloan, as ny mee-viallee gys creenaght yn vooinjer chairal, dy yannoo aarloo pobble kiarit son y Chiarn.
  • 18   As dooyrt Zacharias rish yn ainle, Cre liorish vees fys aym's er shoh son ta mee shenn, as ta'n ven er roie dy mie ayns eash.
  • 19   As dreggyr yn aile as dooyrt e rish, Mish Gabriel ta shirveish fenish Yee: as ta mee-er my choyrt dy loayrt rhyt, as dy hoilshaghey dhyt ny naightyn mie shoh.
  • 20   As cur-my-ner bee oo balloo, as cha jig dty ghlare lhiat, derrey yn laa vees ny reddyn shoh cooilleenit, er-y-fa nagh vel oo er chredjal my ghoan's vees er nyn gooilleeney ayns nyn imbagh cooie.
  • 21   As va'n pobble fieau son Zacharias, as yindys orroo dy row eh cumrail choud ayns y chiamble.
  • 22   As tra haink eh magh, cha voddagh eh loayrt roo; as hoig ad dy row eh er vakin ashlish ayns y chiamble: son v'eh jannoo signyn daue, as hannee eh balloo.
  • 23   As shen myr ve, tra v'eh er chooilleeney laghyn e hirveish, dy jimmee eh gys e hie hene.
  • 24   As lurg ny laghyn shen ren e ven Elizabeth giennaghtyn, as dollee ee ee-hene queig meeghyn, gra,
  • 25   Shoh myr ta'n Chiarn er n'yannoo er my hon tra yeeagh eh orrym, dy ghoaill ersooyl my oltooan mastey deiney.
  • 26   As ayns y cheyoo vee, va'n ainle Gabriel er ny choyrt veih Jee, gys ard-valley dy Ghalilee, va enmyssit Nazareth,
  • 27   Gys moidyn nasht rish dooinney enmyssit Joseph, jeh thie Ghavid; as va ennym y voidyn Moirrey.
  • 28   As haink yn ainle stiagh as dooyrt eh r'ee, Dy vannee dhyt's ta ayns ard-foayr ta'n Chiarn mayrt; bannit t'ou uss mastey mraane.
  • 29   As tra honnick ee eh, v'ee seaghnit ec y raa echey, as smooinee ee r'ee hene cre'n monney dy vannaghey va shoh.
  • 30   As dooyrt yn ainle r'ee, Ny bee aggle ort, O Voirrey; son t'ou er gheddyn foayr veih Jee.
  • 31   As cur-my-ner, nee oo giennaghtyn, as mac y ymmyrkey, as enmyssee oo yn ennym echey Yeesey.
  • 32   Bee eshyn cronnal, as enmyssit Mac yn Er-syrjey; as ver y Chiarn Jee dasyn stoyl-reeoil e ayr David.
  • 33   As nee eh reill harrish thie Yacob gys earishyn foddey beayn, as er e reeriaght cha bee jerrey erbee.
  • 34   Eisht dooyrt Moirrey rish yn ainle, Kys oddys shoh y ve, fakin nagh nione dou dooinney?
  • 35   As dreggyr yn ainle as dooyrt eh r'ee, Hig yn Spyrryd Noo neose ort, as bee pooar yn Er-syrjey er ny skeayley harryd: shen-y-fa bee yn sluight chasherick shen ver oo son y theihll, enmyssit Mac Yee.
  • 36   As cur-my-ner, dty ven-vooinjerey Elizabeth, t'eeish myrgeddin er ghiennaght yn mac ayns ny shenn laghyn eck: as shoh yn cheyoo vee jeeish va raait dy ve gennish.
  • 37   Son da Jee cha bee nhee erbee neu-phossible.
  • 38   As dooyrt Moirrey, Cur-my-ner sharvaant y Chiarn, dy jig eh lhiam cordail rish dty ghoo. As jimmee yn ainle voee.
  • 39   As mysh ny laghyn shen hrog Moirrey urree lesh siyr dy gholl gys cheer ny liargagh, gys ard-valley dy Yudah,
  • 40   As hie ee stiagh ayns thie Zacharias as vannee ee da Elizabeth.
  • 41   As haink eh gy-kione, tra cheayll Elizabeth bannaghey Moirrey, dy lheim yn oikan ayns e brein, as va Elizabeth lhieent lesh y Spyrryd Noo.
  • 42   As loayr ee lesh ard-choraa as dooyrt ee, Bannit t'ou uss mastey mraane, as bannit ta sluight dty vreïn.
  • 43   As kys ta'n (ooashley) aym, dy vel moir my Hiarn er jeet dy my yeeaghyn?
  • 44   Son cur-my-ner, cha leah as ren coraa dty vannaghey bingys ayns my chleayshyn, lheim yn oikan ayns my vrein son boggey.
  • 45   As bannit t'eeish ta er chredjal: son bee slane cooilleeney ny reddyn shen v'er ny hoilshaghey jee liorish y Chiarn.
  • 46   As dooyrt Moirrey, Ta m'annym cur ard-voylley da'n Chiarn.
  • 47   As ta my spyrryd er ghoaill boggey ayns Jee my Haualtagh.
  • 48   Son t'eh er chur tastey da stayd injil e harvaant: son cur-my-ner, maghey shoh nee dy chooilley heeloghe mish y enmys bannit.
  • 49   Son s'mooar ta'n Ooilley-niartal er n'yannoo er my hon, as s'casherick ta e ennym.
  • 50   As ta e vyghin orroosyn ta goaill aggle roish, veih sheeloghe gys sheeloghe.
  • 51   T'eh er hoilshaghey niart lesh e roih t'eh er skeayley ny moyrnee ayns mooaralys nyn greeaghyn.
  • 52   T'eh er lhieggal sheese ny treanee veih nyn stuill-reeoil, as er hoiaghey seose ny imlee.
  • 53   T'eh er lhieeney ny accryssee lesh reddyn mie, as ny berchee t'eh er chur follym ersooyl.
  • 54   T'eh er chooney lesh e harvaant Israel ayns cooinaghtyn jeh e vyghin.
  • 55   (Myr loayr eh rish nyn shenn-ayryn, rish Abraham as e luight) er son dy bragh.
  • 56   As duirree Moirrey mâree mysh three meeghyn, as haink ee reesht gys e thie hene.
  • 57   Nish va slane traa Elizabeth er jeet dy ve livreit, as hug ee mac son y theihll.
  • 58   As cheayll ny naboonyn as y sleih mooinjerey eck, kys va'n Chiarn er hoilshaghey ard-vyghin jee; as ghow ad boggey mâree.
  • 59   As haink eh gy-kione er yn hoghtoo laa dy daink ad dy ghiarey-chymmylt yn lhiannoo; as denmys ad eh Zacharias, lurg ennym e ayrey.
  • 60   As dreggyr e voir, as dooyrt ee, Cha nee; agh bee eh enmyssit Ean.
  • 61   As dooyrt ad r'ee, Cha vel veg jeh dty chynney jeh'n ennym shen.
  • 62   As ren ad signyn gys e ayr, cre'n ennym bailIishyn y ve er.
  • 63   As hir eh boayrd-screeuee, as scrieu eh, gra, Ta'n ennym echey Ean. As ghow ad ooilley yindys.
  • 64   As er-y-chooyl va e veeal er ny osley, as e hengey er ny eaysley, as loayr eh, as hug eh moylley da Jee.
  • 65   As huitt aggle (arrymagh) er ooilley nyn naboonyn: as hie goo jeh ooilley ny reddyn shoh magh trooid ooilley cheer sleitagh Yudea.
  • 66   As adsyn ooilley cheayll shoh, hasht ad ayns nyn greeaghyn ad, gra, Cren monney dy ghooinney vees eh shoh? as va laue yn Chiarn mârish.
  • 67   As va'n ayr echey Zacharias lhieent lesh y Spyrryd Noo, as ren eh phadeyrys, gra,
  • 68   Bannit dy row yn Chiarn Jee Israel, son t'eh er yeeaghyn er, as er livrey e phobble,
  • 69   As t'eh er hroggal seose saualtys niartal er nyn son, ayns thie e harvaant David;
  • 70   Myr loayr eh liorish beeal e adeyryn crauee, t'er ny ve er-dy hoshiaght y theihll;
  • 71   Dy hauail shin veih nyn noidyn, as veih'n lane ocsyn ooilley ta dwoaie oc orrin.
  • 72   Dy chooilleeney yn vyghin va giallit da ny ayraghyn ain, as dy chooinaghtyn er e chonaant casherick:
  • 73   Eer yn breearrey ren eh gys yn ayr ain Abraham,
  • 74   Dy giallagh eh dooinyn, dy beagh shin er nyn livrey veih laueyn nyn noidyn, as shirveish eh fegooish aggle.
  • 75   Ayns craueeaght as cairys kiongoyrt rish, ooilley laghyn nyn mea.
  • 76   As bee uss lhiannoo enmyssit phadeyr yn Er-syrjey; son hed oo roish eddin y Chiarn, dy yannoo aarloo e raaidyn;
  • 77   Dy chur tushtey dy haualtys da e phobble, liorish leih nyn beccaghyn,
  • 78   Trooid myghin meiygh yn Jee ain; liorish ta irree-ny-greiney veih yn yrjid er hoilshean orrin
  • 79   Dy chur soilshey dauesyn ta nyn soie ayns dorraghys as ayns scadoo yn vaaish, dy leeideil ny cassyn ain ayns raad y chee.
  • 80   As daase y lhiannoo, as v'eh er ny niartaghey 'sy spyrryd, as v'eh ayns ny faasaghyn, derrey'n laa v'eh er ny hoilshaghey da Israel.
 • King James Version (kjv)
  • Active Persistent Session:

   To use a different persistent session key, simply add it above, and click the button below.

   How This All Works

   Your persistent session key, together with your favourite verse, authenticates you. It links to all your notes and tags in the Bible. You can share it with loved ones so they can see your notes and tags.

   However, to modify your notes and tags, you need both the persistent session key and your favourite verse.

   Please Keep Your Favourite Verse Private

   Your persistent session key and favourite verse provide you exclusive access to edit your notes and tags. Think of your persistent session key as a username and your favourite verse as a password. Therefore, ensure your favourite verse is kept private.

   The persistent session key allows viewing, while editing is only possible when the correct favourite verse is provided.

  • Loading...
 • Manx Gaelic (Esther Jonah 4 Gospels) (manxgaelic - 1.1)

  2003-05-08

  Manx Gaelic (gv)

  Gaelic Scripture Portions (Manx Gaelic)
  The Manx Gaelic Scripture portions were found at: http://www.smo.uhi.ac.uk/~kelly/menu.html#BIB.
  They include Esther, Jonah, Matthew, Luke, and John. This looks like it has been scanned in, so there are probably a few spelling errors. Manx was spoken on the Isle of Man in Great Britain. The Ethnologue lists Manx as having no native speakers.
  Courtesy the Unbound Bible (http://unbound.biola.edu/)

  • Direction: LTR
  • LCSH: Bible. Manx Gaelic.
  • Distribution Abbreviation: manxgaelic

  License

  Public Domain

  Source ()

  http://unbound.biola.edu/

  history_1.1
  compressed module

Basic Hash Usage Explained

At getBible, we've established a robust system to keep our API synchronized with the Crosswire project's modules. Let me explain how this integration works in simple terms.

We source our Bible text directly from the Crosswire modules. To monitor any updates, we generate "hash values" for each chapter, book, and translation. These hash values serve as unique identifiers that change only when the underlying content changes, thereby ensuring a tight integration between getBible and the Crosswire modules.

Every month, an automated process runs for approximately three hours. During this window, we fetch the latest Bible text from the Crosswire modules. Subsequently, we compare the new hash values and the text with the previous ones. Any detected changes trigger updates to both our official getBible hash repository and the Bible API for all affected translations. This system has been operating seamlessly for several years.

Once the updates are complete, any application utilizing our Bible API should monitor the hash values at the chapter, book, or translation level. Spotting a change in these values indicates that they should update their respective systems.

Hash values can change due to various reasons, including textual corrections like adding omitted verses, rectifying spelling errors, or addressing any discrepancies flagged by the publishers maintaining the modules at Crosswire.

The Crosswire initiative, also known as the SWORD Project, is the "source of truth" for getBible. Any modifications in the Crosswire modules get reflected in our API within days, ensuring our users access the most precise and current Bible text. We pledge to uphold this standard as long as getBible exists and our build scripts remain operational.

We're united in our mission to preserve the integrity and authenticity of the Bible text. If you have questions or require additional information, please use our support system. We're here to assist and will respond promptly.

Thank you for your understanding and for being an integral part of the getBible community.

Favourite Verse

You should select one of your favourite verses.

This verse in combination with your session key will be used to authenticate you in the future.

This is currently the active session key.

Should you have another session key from a previous session.
You can add it here to load your previous session.

Luke 1:

Sharing the Word of God with the world.
 • Share Text
  ...
 • Share Link

Luke 1:1

Tagging this verse.

The active verse selected text should load here.

Active

Available Tags

Drag and drop the desired tag from the available ones to the active area.

To un-tag a verse, drag and drop the desired tag from active to the available tags area.

Edit Tag

Create Tag

Luke 1:1

Notes on this verse.

The active verse selected text should load here.